Tidigare liv

Mina universitet

I början av 1990-talet läste jag först engelska och gick sedan vidare till kulturvetarlinjen på Stockholms universitet. Litteraturvetenskap var huvudämnet och svenska breddningsämnet. Som fördjupningsämne valde jag förlagskunskap.

I slutet av samma årtionde blev det biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Femton år senare återvände jag dit, den här gången till översättarprogrammet med källspråk engelska.

Mina bibliotek

Tack vare biblioteksstudierna kunde jag först arbeta extra i lånedisken på olika filialer till Stockholms stadsbibliotek. Efter det började jag på Kungl. biblioteket, och där blev jag kvar i knappt femton år. Jag hann med en hel del under de åren, men främst arbetade jag med tryckta pliktleveranser (böcker och tidskrifter) samt tryckta specialsamlingar.

Mitt antikvariat

Under ett par år på 00-talet drev jag Jakob Bokhandlare Antikvariat i Norrtälje tillsammans med min sambo. Vi köpte och sålde begagnade böcker i butik och på nätet, både via vår egen hemsida och på antikvariat.net och Bokbörsen.

Min undervisning

Mellan 2015 och 2020 undervisade jag vuxna elever i svenska som andraspråk på uppdrag av utbildningsföretaget CB Språktjänster. Lektionerna skedde enskilt eller i smågrupper ute på elevernas arbetsplatser eller i deras hemmiljö, och kursdeltagarna var allt från rena nybörjare till dem med mer avancerade kunskaper, t.ex. från tidigare svenskastudier i Finland. Jag har undervisat elever från nästan alla världsdelar och från många olika yrkesområden.


Vill du ha mer information? Då kan du titta på min profil på LinkedIn:

Sofi Rydell

%d bloggare gillar detta: